Introductie Projectdefinitie Data-acquisitie 3D constructie Fotogalerij Videos HD 360 VR Fotos Forum

Wanneer verleden, heden en toekomst elkaar ontmoeten...

Hallo allemaal,


Welkom op deze site. De oorsprong hiervan gaat terug naar 2010. Een eenvoudig 3D-model van de stad Neufchâteau, België, werd ontwikkeld en gedeeld.


Het was de eerste virtuele representatie van de stad in de middeleeuwen met de toen verkregen kennis: een zeldzame maar waardevolle literatuur, beperkte archeologische opgravingen, karige ruïnes maar immense enthousiasme om dit verloren kasteel nieuw leven in te blazen. Om dit erfgoed met maximale precisie te modelleren, hadden computerhulpmiddelen beperkte rekenmogelijkheden. Free software was enigszins rudimentair.


Hoeveel is er sindsdien veranderd!


Nieuwe opgravingen werden ondernomen door het Openbare Dienst van Wallonië met de ontdekking van een gordijn en twee torens van het kasteel die zo'n vijftig jaar eerder in de literatuur werden genoemd. De architect van dit project (de heer Christian Kellen) publiceerde een opmerkelijk boek ("Le château retrouvé" - Editions Weyrich) met al deze recente ontdekkingen. In de afgelopen jaren zijn ook computerhulpmiddelen ontwikkeld. De rekenkracht van nieuwe computers en de ontwikkeling van nieuwe 3D-modelleringssoftware en virtual reality openen nieuwe perspectieven.

De kans was te goed. Dit 3D-model van het kasteel en het dorp Neufchâteau dateert van bijna 10 jaar geleden kon niet in de staat blijven.

Deze hele digitale revolutie brengt ons een reeks nieuwe hulpmiddelen die kunnen worden gebruikt om onze creativiteit en verbeeldingskracht te stimuleren en doelen te bereiken die niet zo lang geleden uit het geheugen werden onthouden. Het voorstel hier is om dit middeleeuwse kasteel (vandaag verdwenen) te verfijnen in de stad Neufchateau in de vijftiende eeuw met al deze recente vorderingen. Dit kleine project is de vrucht van een interdisciplinaire activiteit gemaakt van bibliografisch onderzoek, interpretatie van een schilderij uit de XVIIe eeuw, raadplegingen van deskundigen, onderzoeken op internet, wiskundige reflecties, analyse van satellietbeelden, verwerking van fotografische beelden, 3D-modellering met apotheose een constructie in meeslepende virtual reality.

Dit project is een bloemlezing van disciplines en expertise waarbij elk stukje van de puzzel essentieel is voor de constructie van het gebouw en waar geen enkele zelfvoorzienend kan zijn.

Alle noodzakelijke software en informatiebronnen zijn beschikbaar voor openbaar gebruik door grote internationale organisaties (Nasa, ESA, Blender, enz.) of lokale bibliotheken kosteloos met een grote gemeenschap van gebruikers over de hele wereld voor alle benodigde ondersteuning. Alleen strengheid, geduld, vasthoudendheid en een vleugje speelsheid zijn voldoende.

Gratis cursus wordt soms overgelaten aan de verbeelding voor de ontbrekende stukjes van de puzzel. Niet alles wordt beschreven in de archieven en sommige dingen worden gesuggereerd op basis van overlappingen of historische referenties. Een voorbeeld: de oprichting van het kasteel is niet langer dubieus, maar niemand kan het kasteel in al zijn architectonische nauwkeurigheid beschrijven. Het zal dan gebruik worden gemaakt van bekende principes over middeleeuwse vestingwerken om deze lacunes op te vullen.

Mag deze kleine site de interesse wekken van iedereen door de geschiedenis af te stoffen met deze technologieën van de modernste!

Zonder pretentie wil hij gewoon een kleine bijdrage leveren aan de geschiedenis van het land van Neufchâteau. Dat het ons trots maakt op ons terroir van Chestrolais. Dat hij de ondernemersgeest cultiveert om al dit erfgoed met het grootste respect te willen behouden.

Mijn dank gaat ook uit naar de heer Christian Kellen, voor het delen van zijn enthousiasme om verder te gaan en de heer Luc Pierrard, President van de cirkel "Terre de Neufchâteau", voor alle rijke documentatie die tot nu toe is aangeboden.

Ter nagedachtenis aan de heer Arsène Geubel met wie ik acht jaar geleden enkele resultaten van mijn project deelde.

Ter ere van

Arsène Geubel (1913-2010) en Louis Gourdet (1897-1992), zonder wie het erfgoed van het Neufchâteau-erfgoed niet zou zijn waar hij nu is.
De heer Louis Lejeune (1937-2009) en de heer Roger Laurent (1925-2001), groot verdedigers van het erfgoed van Neufchâteau's Land en alle andere overleden mensen die hebben bijgedragen aan de promotie van dit verloren lokale erfgoed.

Zoals u heeft opgemerkt, is Nederlands niet mijn moedertaal. Ik heb het lang geleden op school gestudeerd, maar helaas heb ik heel weinig gelegenheid om het uit te spreken, ik hoop dat het je niet teveel stoort. Teleurgesteld.
Alain Klepper
10 december 2018